Завідуючий відділенням – Силенко Олександр Олександрович, лікар-патологоанатом першої категорії.

Патологоанатомічне відділення КНП ММР “Міська лікарня № 5” функціонує з 1983 року та обслуговує стаціонарні відділення самої лікарні, Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7, ЮХЦ.

У своїй роботі відділення взаємодіє із керівництвом та структурними підрозділами лікарні, а також з іншими закладами охорони здоров’я та науковими установами.

Основними завданнями відділення є:

– прижиттєва діагностика захворювань та патологічних процесів за допомогою морфологічних досліджень біоптатів, операційного матеріалу;
– динамічний контроль за ефективністю лікування шляхом проведення повторних прижиттєвих морфологічних досліджень;
– облік результатів остаточної діагностики захворювань та патологічних процесів за матеріалами патологоанатомічних розтинів з урахуванням причин та механізмів смерті;
– експертиза якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень;
– аналіз структури захворюваності та причин смерті населення за результатами аналізу патологоанатомічних досліджень;
– забезпечення достовірною інформацією територіальних органів управління охорони здоров’я про структуру захворюваності та причини смерті населення за результатами патологоанатомічних досліджень;
– надання матеріалів патологоанатомічних досліджень для навчання лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою;
– сприяння розвитку клінічного мислення лікарів різних спеціальностей на основі клініко-анатомічних співставлень під час проведення патологоанатомічного розтину, на клініко-анатомічних конференціях, комісіях по вивченню летальних випадків тощо;
– аналіз якості лікувальної та діагностичної роботи лікарні шляхом співставлення клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів;
– розгляд випадків розходження клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів на патологоанатомічних конференціях;
– надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань;
– впровадження нових форм та методів прижиттєвої діагностики захворювань.